Skip to main content

Op maandag 18 december is er een informatieavond gehouden voor omwonenden van het project. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeente, architecten en ontwikkelingsmanagers aanwezig om vragen te beantwoorden en meer inzicht te geven in het project De Foyer.

Omgevingsvergunning en planning

We zijn verheugd te melden dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het einde van 2023 is ingediend. We verwachten dat deze medio 2024 door de gemeente zal worden goedgekeurd.

De start van de bouw is momenteel nog niet vastgesteld en hangt af van het verloop van het vergunningenproces. Ook de start van de verkoop van de woningen is daarvan afhankelijk. De verkoopprijzen zijn nu nog niet bekend. Dit geldt ook voor de huurprijzen van de toekomstige sociale huurwoningen. De woningbouwcorporatie is op dit moment eveneens nog niet bekend.

Bestaande planvorming Hoofddorp Centrum

Tijdens de informatieavond zijn veel vragen gesteld over de bouwhoogte en het volume van De Foyer. De gemeente heeft voor het centrum specifieke plannen en visies vastgesteld. De ontwikkeling van De Foyer, een nieuwbouwontwikkeling met een meer stedelijk formaat aan de rand van het centrum, is in deze plannen terug te vinden.

Verkeer en parkeren in de toekomst

De ontwikkeling voorziet in een eigen parkeerbehoefte voor bewoners en bezoekers met een parkeergarage met circa 80 parkeerplaatsen. De parkeergarage die onderdeel van de ontwikkeling is voldoet daarmee aan de door de gemeente gestelde norm. De in- en uitrit is ontworpen aan de achterzijde van het gebouw. De auto’s zullen via de Prins Hendriklaan de Burgemeester van Willigenlaan op gaan.

Ontwerp openbare ruimte

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte (zowel ondergronds als bovengronds). Uitgangspunt is dat dit ontwerp moet aansluiten op de omgeving en vooral moet toezien op een kwalitatieve goede en veilige buitenruimte. Aandachtspunten zijn het fietspad en de stoep aan de voorzijde van het pand, de ontsluiting van de parkeergarage aan de achterkant en het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen.

De avond was druk bezocht door met name bewoners uit de omliggende straten. Tussentijds hebben nog vervolggesprekken plaatsgehad met direct omwonenden.

Diverse vragen van deze avond zijn beantwoord en verwerkt in de Veelgestelde vragen pagina op de website. https://www.defoyer.nl/veelgestelde-vragen/