Skip to main content
Veelgestelde vragen

Alles wat je wilt weten
over De Foyer

Bij De Foyer begrijpen we dat de aankoop van een nieuw appartement soms complex en overweldigend kan zijn. Daarom hebben we deze veelgestelde vragen zorgvuldig opgesteld om je te ondersteunen bij jouw vragen. Of je nu op zoek bent naar jouw droomappartement of gewoon meer wilt weten over De Foyer.

Kunnen jullie mij iets meer vertellen over het project?

De beoogde ontwikkeling, genaamd “De Foyer”, omvat de sloop van de twee kantoorgebouwen en het realiseren van een nieuw woongebouw met 123 zelfstandige woningen, waaronder zorgwoningen met een ontmoetingsruimte,.

Op basis van de gegeven kaders en ruimtelijke en functionele structuur is door Van Ommeren Architecten een ontwerp gemaakt. Er wordt een gebouw gerealiseerd met een hoogte van circa 19,5 meter en twee hoogteaccenten op de kop zijn kanten. Aan de zijde van de Prins Hendriklaan is de maximale bouwhoogte circa 22,5 meter en aan de zuidzijde is een hoogteaccent van circa 29 meter beoogd. Daarnaast wordt er binnen de plint een commerciële ruimte ingericht van circa 235m2, evenals een privé parkeergarage.

De informatie die we kunnen delen zullen we hier van tijd tot tijd op vernieuwen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Daarnaast kun je, je aanmelden om actief door ons op de hoogte te worden gehouden via aanmelding voor de nieuwsbrief via deze link. Nieuwsbrieven verschijnen telkens wanneer er vermeldenswaardige ontwikkelingen zijn binnen het project.

Tevens kunt u informatie over het project vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer

Wanneer begint de bouw van dit project?

De start van de bouw is afhankelijk van een aantal omstandigheden, waaronder de verkrijging van de vergunning en het tempo van de verkoop. Daarom is er nog geen harde datum te noemen over de start van de bouw. Volgens de huidige planning is de start van de bouw te verwachten begin 2025.

Wanneer start de verkoop?

De start van de verkoop is afhankelijk van een aantal omstandigheden, waaronder de toets op de bouwkosten en de prijsontwikkelingen van de koopwoningen. Daarom is er nog geen harde datum te noemen over de start van de verkoop. Volgens de huidige planning is de start van de verkoop te verwachten begin 2024. Om niets te missen adviseren wij geïnteresseerden om zich aan te melden voor de nieuwsbrief via dit inschrijfformulier

Kan ik mij inschrijven voor dit project? Zo ja, wanneer start de inschrijving?

Zodra de inschrijving mogelijk is laten wij dit weten via de website en de nieuwsbrief. Ook zullen we een en ander via een persbericht kenbaar maken. Wil je zeker weten dat je tijdig wordt geïnformeerd, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via dit inschrijfformulier

Zijn de appartementen te koop of te huur?

Het project bestaat uit 71 koopappartementen. Om op de wensen van verschillende doelgroepen in te spelen, vind je bij De Foyer appartementen met diverse groottes en indelingen. Ben je op zoek naar een fijn compact appartement, dan kun je kiezen voor een appartement van ca. 58m2. Wil je genieten van wat meer ruimte, kies dan voor een appartement van ca. 80 tot 115m2. En wil je echt een riante ruimte, dan kun je zelfs kiezen voor een appartement van ca. 140m2. Zo is er dus voor ieder wat wils.

Daarnaast zijn er in het rechterdeel van het gebouw via een eigen entree 51 huurappartementen die t.z.t. zullen worden verhuurd via een woningcorporatie. Zodra duidelijk is welke corporatie de huurappartementen gaat verhuren zullen wij dat vermelden op deze website. De woningbouwcorporatie zal t.z.t. de huurprijzen bekend maken.

Wat zijn de prijzen van de appartementen?

De verkoopprijzen zijn nu nog niet bekend. Zodra de verkoop start zullen wij ook de verkoopprijzen publiceren op de projectwebsite.

Zijn er ook sociale huurprijzen?

De woningbouwcorporatie zal t.z.t. de huurprijzen bekend maken.

Zie ook hierboven.

Waar kan ik documenten (o.a. bouwtekeningen/plattegronden) aanvragen?

Zodra de verkoop start zijn de documenten te downloaden via deze website. Voorlopige tekeningen zullen we op korte termijn publiceren op de projectwebsite. Wil je zeker weten dat je tijdig wordt geïnformeerd, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via dit inschrijfformulier

Kan ik een afspraak maken?

Na start van de verkoop kun je een afspraak maken bij de makelaar.

Hoe wordt de parkeervraag voor de nieuwe woningen opgelost?

Parkeren van de nieuwe woningen vindt plaats op eigen terrein. We volgen de normen uit het gemeentelijk parkeerbeleid.

Voldoet het plan aan het vigerende bestemmingsplan?

Ter plaatse van het projectgebied is het bestemmingsplan “Hoofddorp-Centrum” vigerend. Dit plan is op 28 januari 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. De projectlocatie heeft de enkelbestemming ‘Gemengd – 1’, met de gebiedsaanduiding ‘wro – zone – wijzigingsgebied 10’. Er gelden twee bouwvlakken, waarbinnen gebouwd mag worden met een bouwhoogte van 14 en 18 meter.

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens om het centrum van Hoofddorp op te waarderen. In het Ontwikkelplan Stadscentrum Hoofddorp (OSH) zijn in 2017 de visie en de ambities op hoofdlijnen beleidsmatig vastgesteld.

Binnen de gebiedsontwikkeling van het stadscentrum Hoofddorp valt onder andere het raadshuis, maar ook de locatie Burgermeester van der Willigenlaan 40-66. Binnen deze locatie zijn twee solitaire kantoorgebouwen aanwezig. De beoogde ontwikkeling, genaamd “De Foyer”, omvat de sloop van de twee kantoorgebouwen en het realiseren van een nieuw woongebouw met 123 zelfstandige woningen, waaronder zorgwoningen met een ontmoetingsruimte. Daarnaast wordt er binnen de plint een commerciële ruimte ingericht van circa 235m2, evenals een privé parkeergarage.

De herontwikkeling van de Burgemeester van der Willigenlaan 40-66 maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling van het stadscentrum van Hoofddorp. In het ‘Stedenbouwkundig kader stadscentrum Hoofddorp, Raadhuisplein en omgeving’, vastgesteld op 17 november 2020, is de visie op voor het centrum vastgesteld.

Middels de wijzigingsbevoegdheid kan de enkelbestemming van het plangebied worden gewijzigd naar ‘Gemengd – 6’, waarbinnen tevens woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsactiviteiten en parkeervoorzieningen zijn toegestaan. Echter is het ontwerp niet in lijn met de bouwregels, omdat er een nieuw bouwvlak benodigd is. Deze ontwikkeling wordt planologisch derhalve mogelijk gemaakt door het aanvragen van een omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met ruimtelijke regels’ en de activiteit ‘ bouwen’.

Raadhuisplein 306A, 2132 TZ Hoofddorp
023-3033484
nieuwbouw@mooijekindvleut.nl

De Foyer is een ontwikkeling van EQUILIS Nederland